Click for PDF

A booklet consists of recipes, which can be prepared with ecological food products that are produced at Kerkenes Eco-Center.
(Graphic Design: Ozan İlbey Yılmaz)

Kerkenes Eko-Merkez'de üretilmiş ekolojik ürünlerle hazırlanabilecek yemeklerin tariflerinin bulunduğu kitapçık.
(Grafik Tasarım: Ozan İlbey Yılmaz)