Köksal Sanlı walking a GPS receiver between markers.
Köksal Sanlı işaretler arasında bir GPS alıcısı taşırken.