- Nufel stands on plastic crates in order to raise the gradiometer during set up at the start of each session.
- Jeomanyetik yüzey araştırmasına başlarken Nufel gradyometreyi yerden yükselterek sıfırlamak için plastik kasaların üzerine çıkıyor.