location >>
konum
>>
KERKENES DAG - YOZGAT
THE ANCIENT CITY OF PTERIA
 
  KERKENES DAĞI - YOZGAT
PTERIA ANTİK KENTİ
 
An international team has been working each summer since 1993. New techniques reveal the
secrets of this city, built by the Medes in the 6th Century BC, and have established its importance in the history of Anatolia. The photograph from the north-west, above, shows the defences skilfully following the rim of this bleak and beautiful mountain-top, protecting a conquering power that had extended its Iranian empire to the Kızılırmak. 
Çalýþmalar 1993 yılından beri her yaz çok uluslu karma bir ekip tarafından yürütülmektedir. Çağdaş teknikler, Medler tarafından M.Ö. 6. yüzyılda inşa edilen bu şehrin sırlarını yavaş yavaş açıklamakta ve Anadolu tarihi içerisindeki yerini ortaya çıkarmaktadır. Yukarıda görülen kuzeyden çekilmiş fotoğrafta, bu güzel fakat terkedilimiş dağın sırtlarını ustalıkla izleyen ve İran'da
kurdukları imparatorluklarını Kızılırmağa kadar genişleten bir fetih gücünü koruyan şehrin surları görülmektedir.


Geoffrey and Françoise SUMMERS
C/o Dept. of Political Science & Public Administration. Middle East Technical University, Ankara, TURKEY.
Tel/Fax: 90 312 210 1485
e-mail: summers@rorqual.cc.metu.edu.tr

 or

C/o British Institute of Archaeolgy at Ankara Tahran Caddesi 24, Ankara, TURKEY. Fax: 90 312 428 0159

  Archaeologists: G. Summers, M. Özcan S. Branting, N. Baturayoğlu, Ö. Harmanşah
Architects : F. Summers, N. Baturayoğlu
Ö. Harmaşah
Geologist: C. Perrier
Computer Consultant: L. Topaktaş
Graphic design: Jakub (.Q3C..) Michalski

Tercüme: Nilüfer Baturayoglu
Printed by: Tisamat Basym Sanayii, Ankara

http://www.metu.edu.tr/home/wwwkerk/

Kerkenes projesi bu broşürü hazırlayan Türkiye İş Bankası'na katkılarından dolayı teşekkür eder.>>
location
konum