Orta Anadolu platosundaki yeri ve Kerkes Eko-Merkezi ile Şahmuratlı Köyü, hem bölgesel hem de ulusal ölçekte yenilenebilir enerjilerin kullanımının özendirilmesi ve yayılması için ideal bir konumdadır.

Projemiz, kırsal koşullarda ve altyapıda istenen gelişme ve düzelmelere öncülük edecek ve yol gösterecektir. Bu, bir anlamda, köylülerin iklim deşişiklişinin temel sebebi olarak gösterilen şehir merkezlerine olan göçünü durdurma hatta tersine çevirme amacı içinde şehri köye taşımak olarak algılanabilir. Sanayileşmenin gezegenimiz üzerindeki yıkıcı etkisini azaltma gayreti içinde her birey kendi küçük katkısını sürdürülebilir bir geleceşin gerçekleştirilmesi için gerekli global özveriye saşlanabilecek en temel katkı olarak deşerlendirmelidir.

 

 
Güneş Ocakları
   
Kurutma Ünitesi
   
Su Isıtma Sistemi
   
Mekan Isıtma Sistemi
   
     

 
 

Araştırma ve Veri Toplama
     
Atölye Çalışmaları
     
Kermesler
     
       
     
 
     
kerkenes team