sayfa tasarımı Ferhat Can


Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı
SGP Proje Teklifi (2008-2010)

Proje Ortağı Kurumlar:
Kerkenes Eko-Merkezi Proje Grubu
Françoise Summers   ve   E.Asuman Korkusuz
fsummers@metu.edu.tr     asukork@yahoo.com
Kerkenes Projesi, Solmaz İzdemir Salon Oda: B04 Mimarlık Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531

Proje İsmi:
Yozgat Sorgun'da Güneş Enerjili Tasarımların İyileştirilmesi ve Markalaşma Altyapısının Kurulması

Proje No:
TUR/SGP/OP4//08/02/03

Başvuran Kuruluş:
Kerkenes Ekolojik Merkezi Projesi ve Şahmuratlı Köyü ve Kerkenes'i Tanıtma, Güzelleştirme, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Proje Ortağı Kurumlar:
Kerkenes Eko-Merkezi Proje Grubu