K-Home   Geri   İçerik
        Sonraki Sayfa >> English
İÇERİK

 

1- Konum

2- 2010 Sezonu

3- 2010 Ekibi

4- Teşekkür

5- Proje Tesisleri Ve Kerkenes Eko-Merkezi

6- Baharda Jeofiziksel Yüzey Araştırması

7- Kraliyet Ahırlari Ve İlişkili Çalışmalar

8- 'Tapınak'ta Kazılar

9- Kapadokya Kapısındaki Kazılar

10- Kapadokya Kapısı'nda Koruma Ve Restorasyon Çalışmaları

11- Buluntu Konservasyonu Ve Restorasyonu

12- Arkeometri

13- Arkeometalurji

14- Gelecek Yıllar İçin Çalışmalar

15- Yayınlar

   
K-Home   Up   Contents
        Next Page >> English